ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บล็อกส่วนตัว ตันติกร ภักดีอำนาจ

แบบเสนอโคงร่างโคงงานคอมพิวเตอร์

รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซรต์(ง30242)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กานงานอาาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา2554

เสนอ

อาจารย์ อภิญญา คำเหลือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s